Παγκόσμια Τράπεζα - Ελλάδα
Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας αποτελείται από πέντε οργανισμούς

Ελλάδα Επισκόπηση - Παγκόσμια Τράπεζα
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελλάδος
Mr. Patrizio Pagano (Ιταλία). 
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής είναι ο σημερινός ΕΡ που εκπροσωπεί επίσης την Αλβανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τον Άγιο Μαρίνο, το Τιμόρ-Λέστε και τη Μάλτα. Ο Patrizio Pagano (Ιταλία) είναι ο σημερινός ΕΡ που εκπροσωπεί την Ελλάδα στο 25μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Τράπεζας και ο Nuno Mota Pinto (Πορτογαλία) είναι αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής. Μετοχές και δικαίωμα ψήφου.

 Παγκόσμια Τράπεζα - Ελλάδα  

Η Ελλάδα έγινε μέλος των πέντε ιδρυμάτων που αποτελούν τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας το Δεκέμβριο του 1945. Ήταν από τις πρώτες χώρες που πήραν δάνειο για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της οικονομίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα, η Ελλάδα είναι μέλος των πέντε ιδρυμάτων που αποτελούν τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας.


Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας αποτελείται από 5 πέντε οργανισμούς:

1  Η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

Η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD) δανείζει σε κυβερνήσεις χωρών μεσαίου εισοδήματος και φερέγγυων χωρών χαμηλού εισοδήματος.

2  Η Διεθνής Ένωση Ανάπτυξης

Η Διεθνής Ένωση Ανάπτυξης (IDA) χορηγεί άτοκα δάνεια — που ονομάζονται πιστώσεις — και χορηγεί επιχορηγήσεις στις κυβερνήσεις των φτωχότερων χωρών.  Μαζί, η IBRD και η IDA απαρτίζουν την Παγκόσμια Τράπεζα. 

3  Η Διεθνής Χρηματοοικονομική Εταιρεία

Η Διεθνής Οικονομική Εταιρεία (IFC) είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος αναπτυξιακός οργανισμός που επικεντρώνεται αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα. Βοηθάμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη χρηματοδοτώντας επενδύσεις, κινητοποιώντας κεφάλαια στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

4  Ο Πολυμερής Οργανισμός Εγγύησης Επενδύσεων

Ο Πολυμερής Οργανισμός Εγγύησης Επενδύσεων (MIGA) δημιουργήθηκε το 1988 για την προώθηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, τη μείωση της φτώχειας και τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. MIGA εκπληρώνει αυτή την εντολή, προσφέροντας ασφάλιση πολιτικού κινδύνου (εγγυήσεις) σε επενδυτές και δανειστές.

5  Το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών

Το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) παρέχει διεθνείς διευκολύνσεις για τη συνδιαλλαγή και τη διαιτησία επενδυτικών διαφορών.


Ανθρώπινο Κεφάλαιο - Παγκόσμια Τράπεζα - Ελλάδα

Ο Δείκτης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (HCI) Compass είναι ένα καθοδηγητικό σημείωμα για την αξιολόγηση της προόδου των πελατών προς την HCI. Η έναρξη λειτουργίας του Δείκτη Ανθρώπινου Κεφαλαίου (HCI) τον Οκτώβριο του 2018 προκάλεσε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την κατάσταση του κόσμου όσον αφορά την προετοιμασία της σημερινής γενιάς στις προκλήσεις της μελλοντικής αγοράς εργασίας.

 Πηγη... World Bank

Share

Follow us!

Page was built with Mobirise